Servis

Kategórie
 
 
 
 
 

Spoločnosť eurOKontakt s.r.o. zabezpečuje komplexný a hlavne autorizovaný a certifikovaný servis na celý sortiment, ktorý ponúkame našim klientom. Naši technici sú zaškolení výrobcom, disponujeme originálnymi náhradnými dielmi, softwerom ako aj príslušnou servisnou technikou. Technici majú preškolenie zo  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Aké služby ponúkame:

Záručný a pozáručný servis

Na všetky nami dodávané zariadenia poskytujeme certifikovaný servis. Záručný servis poskytujeme v zmysle výrobnej dokumentácie. Originálne náhradné diely sú zaručené výrobcom.

KTS - Komplexno Technická Starostlivosť (profylaxia)

Výrobca odporúča vykonávať pravidelnú profylaktickú prehliadku spojenú s vyčistením zariadení každé 3 - 4 mesiace. Interval je závislý na množstve spracovávaných bankoviek, mincí alebo iných cenín (napr: žetónov, straveniek, kupónov....).  Dodržiavaním pravidelnej profylaktickej prehliadky predlžujete životnosť svojho zariadenia a zároveň sa znižuje riziko vážneho poškodenia Vášho prístroja.

Up- date / aktualizácia SW

O dostupnosti aktualizácie (napr. novo emitované bankovky - Euro ES2) na Vaše zariadenia sa môžete informovať na servisnom stredisku a dole uvedených kontaktoch.

Aktualizácie vykonávame u Nás na servisnom stredisku v Banskej Bystrici, priamo u zákazníka alebo prostredníctvom SD karty.

Aktualizácia na servisnom stredisku:
  • aktualizáciu na servisnom stredisku je možné vykonávať na počkanie (max: 10ks), v prípade doručenia poštou alebo kuriérom odosielame ešte v deň doručenia (max: 10ks), v ostatných prípadoch v nasledujúcich pracovných dňoch.

  • Pri aktualizáci na servisnom stredisku je vykonávaná aj profylaktická prehliadka zariadení.

Aktualizácia priamo u zákazníka:
  • po dohode zo zákazníkom je možné vycestovať na miesto určenia, kde budú zhromaždené prístroje (min: 20ks), doprava technika je spoplatnená.

  • Pri aktualizácii u zákazníka je len vykonávaná aktualizácia a prečistenie prístroja

Aktualizácia pomocou SD karty:
  • táto aktualizácia je možná len u zariadení, ktoré podporujú túto funkciu

  • aktualizácia je viazaná na sériové číslo prístroja

  • pre aktualizáciu pomocou SD karty kontaktujte servisné stredisko, kde Vám podľa sériového čísla Vášho zariadenia pripravíme SD kartu.

Informácie o cenách a objednávky smerujte na:
e-mail: servis(at)eurokontakt.sk,
tel./fax: 048/471 05 51, 0911/207 116.

 
 

Všeobecne záväzné prevádzkové podmienky pre bankovú techniku:

Podrobné informácie k prevádzkovým podmienkam pre bankovú techniku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia