Najčastejšie otázky

Kategórie
 
 
 
 
 

Falošné bankovky v obehu

Otázka 6/2017

Dostali sme otazku , kde nás klient upozornil na vysoký výskyt falošných eurových bankoviek v obchodoch z južného Slovenska (hlavne 50 Eur) a ako sa môže ochrániť pred prijatím takejto bankovky.

V prvom rade ďakujeme za upozornenie. Podobné informácie si je možné prečítať aj vo verejných médiách (napr. článok https://www.cas.sk/clanok/562722/pozor-na-falosne-50-eurove-bankovky-mladici-nimi-platia-pri-kupe-aut-mobilov-kabeliek/). V súčasnej dobe sú takéto prípady  zväčša v štádiu vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní a nám neprislúcha sa v tomto štádiu k tomuto vyjadrovať.Ilustračný obrázok

Dôležité je však, aby hlavne prevádzkovatelia obchodov, reštaurácií, čerpacích staníc, novinových stánkov (pretože toto sú najčastejšie miesta, kde sa snažia podvodních uviesť nie prave bankovky do obehu)... venovali prijímaniu peňazí zvýšenú pozornosť. Znamená to hlavne, aby prijímané bankovky dôkladne prekontrolovali buď svojimi zmyslami (tu je potrebné, aby bol personál dobre zaškolený a s overovaním bankoviek mal aj praktické skúsenosti, t.z. aby absolvoval odborné kurzy) alebo personál mal k dispozícii testery alebo overovače bankoviek, ktoré spĺňajú náročné normy. O tomto sme už písali v predchádzajúcom príspevku:

Postup je upravený vyhláškami NBS – nájdete ich na  http://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-inych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-patriacich-do-kompetencie-nbs/oblast-emisie-bankoviek-a-minci. (hlavne vyhlášky 464/2001, 465/2001 a 607/2008) a v ČNB zákonom https://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/zakon_obeh.html.

Na tomto mieste doporučujeme, aby si každý prevádzkovateľ zvážil, či sa mu investícia do dobrého testera oplatí, alebo bude veriť, že jemu sa nič stať nemože.

 

 

"Pípanie" testerov bankoviek

Otázka z 02.06.2017

Zakúpili sme  bankové testery Anwit CT 332. Kolegynky ich teraz používajú, pýtali sa či kontrolujú 500 eurové bankovky.  Stalo sa im totiž, že pípala 500 eurová bankovka a tak ju neprijali. Chcela som sa spýtať, či ste už mali takýto problém.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia