Prevádzkové a záručné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Prevádzkové podmienky pre Bankovú Techniku:

Podmienky inštalácie:
Zariadenie nie je možné inštalovať  na nasledovných lokalitách:
-    Vo vonkajšom prostredí – v exteriéri
-    V miestnostiach kde môže poklesnúť teplota pod 10°C
-    V miestnostiach kde môže vystúpiť teplota nad 40°C
-    V prašnom prostredí
-    Na nerovných plochách
-    Vo vlhkom prostredí
-    V prostredí, kde môže dochádzať ku poškodeniu soľou alebo inými chemikáliami
-    Na vozidlách vrátanie lodí a lietadiel
-    V miestach s priamym alebo silným dopadom slnečného žiarenia
-    V miestach, kde by zariadenie mohlo prísť do priameho kontaktu s vodou
-    V kuchynských priestoroch (nebezpečenstvo striekajúcej vody)
-    V priestoroch, kde sú korozívne alebo redukčné plyny
-    V priestoroch s elektro-magnetickým žiarením alebo inými formami žiarenia ovplyvňujúce funkcionalitu zariadenia a / alebo bezpečnosť pri práci a ľudské zdravie

Prevádzkové podmienky:
Používateľ je zodpovedný za to, že najneskôr v deň Inštalácie poskytne a vybaví na svoje náklady miesto Inštalácie technickými predpokladmi pre inštaláciu,
-    Prívod elektrickej energie, výrobca bezpodmienečne doporučuje používať predpäťovú ochranu s vyrovnávaním napätia (UPS)
-    V prípade potreby stavebnú pripravenosť miesta,
-    Prepravnú trasu,
-    V prípade potreby pripojenie na internet s obojsmernou komunikáciou prostredníctvom ethernet prípojky RJ45, apod.

Napájanie                           210-240 VAC, ~50/60 Hz
Príkon, nie viac ako            podľa konfigurácie zariadenia
Rozsah pracovnej teploty  10°C do 35°C
Relatívna vlhkosť pri         +25°C        40% do 80%
Atmosférický tlak               84 to 107 kPa (630 to 800 mm Hg)
Životnosť zariadenia          uvedené pri zariadenia ak nie - max. 5 rokov

Prevádzková doba / doporučená doba výmeny jednotlivých dielov
Priebežná základná údržba: je doporučné minimálne raz týždenne pri priemernej prevádzke zariadenia, realizovať základnú údržbu podľa návodu v manuáli. Pokiaľ nie je popísaný priebeh základnej údržby v manuáli (napr. pre jednoduchšie testery alebo počítačky bankoviek) je vhodné použiť doporučenú sadu na čistenie, hlavne čistiaci stlačený vzduch a prefúknuť mechanické dráhy zariadení. Pri údržbe je potrebné dávať pozor, aby neboli poškodené žiadne časti zariadenia, hlavne senzory a elektronické časti

Profylaxia – v závislosti od počtu spracovávanej hotovosti alebo doby prevádzky je potrebné realizovať profylaxiu – komplexnú technickú starostlivosť – technikom servisnej organizácie, minimálne však jedenkrát polročne.
Nedodržiavaním pravidiel údržby zariadenia výrazne klesá životnosť zariadenia a nie je možné uznať predpísanú záruku.


Multicash zariadenia MC, MSS, Opticoin
Základná údržba-čistenie je popísaná v manuáli.
Doporučené priemerné počítanie je 1.300.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).
Doporučená výmena náhradných dielov:
-    Zadná senzorová jednotka  - po 1,5 milióne mincí
-    Senzorová jednotka komplet – po 3 miliónoch mincí
-    Vyraďovací magnet / solenoid – po 750 pracovných dňoch alebo 500.000 zopnutí
-    Triediaci magnet / solenoid - po 750 pracovných dňoch alebo 750.000 zopnutí
-    Remenice - po 750 pracovných dňoch
-    Motor náhonu mincového disku – po 5 miliónoch mincí
-    Unášacie trojuholníky – po 5 miliónoch mincí
-    Gumové tesnenia / odhlučnenie – 1x ročne
-    Vodiaca mincová koľajnica - po 5 miliónoch mincí
Hodinová sadzba servisného  technika podľa aktuálneho cenníka servisných prác

DORS
Doporučené priemerné počítanie je 500.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní).
-    Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor)    - do 5 miliónov bankoviek
-    Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek
-    Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek
-    Remenicová jednotka - do 12 miliónov bankoviek
-    Remene HTD, MXL - do 12 miliónov bankoviek

Cash Tester
Doporučené priemerné počítanie pre BC xxx je 300.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní) .
Doporučené priemerné počítanie pre CC  xxx je 150.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).
Doporučené priemerné počítanie pre CT  xxx je 200.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní)
-    Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor)    - do 5 miliónov bankoviek
-    Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek
-    Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek
-    Remenicová jednotka - do 10 miliónov bankoviek
-    Prevodové remene - do 10 miliónov bankoviek
-    Senzorové jednotky (IR, BL) Pre CC 601-604 - do 1 miliónov mincí
-    Unášacie kotúče – 500.000 mincí

Cummins Allison
   JetSort 1000 (MUL – Minimum Useful Life)
-    Mincové vodiace dráhy -  4.000.000 mincí
-    Triediaci disk
o     štandardné mince – 10.000.000 mincí
o     neštandardné mince – 5.000.000 mincí
Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

MUL=5.000.000Menej ako 2.000.000  

Štandardný mix     Neštandardný mix  
MUL=10.000.000  
Ročný objem spracovávaných mincí  Ročný objem spracovávaných mincí Životnosť
Menej ako 3.000.000    100%
3.000.000 – 4.999.999 2.000.000 – 2.999.999   60%
5.000.000 – 6.999.999 3.000.000 – 3.999.999   30%
7.000.000 – 9.999.999 4.000.000 – 4.999.999   10%
Viac ako 10.000.000 Viac ako 5.000.000       0

    

 JetSort iné ako 1000 (MUL – Minimum Useful Life)
-    Mincové vodiace dráhy -  4.000.000 mincí
-    Triediaci disk
o     štandardné mince – 50.000.000 mincí
o     neštandardné mince – 25.000.000 mincí
Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

Štandardný mix Neštandardný mix   
MUL=50.000.000 MUL=25.000.000  
Ročný objem spracovávaných mincí  Ročný objem spracovávaných mincí Životnosť
Menej ako 25.000.000 Menej ako 10.000.000 100%
25.000.000 – 29.999.999 10.000.000 – 14.999.999   50%
30.000.000 – 34.999.999      35%
  15.000.000 – 19.999.999   30%
35.000.000 – 39.999.999      25%
40.000.000 – 45.999.999  20.000.000 – 24.999.999   10%
45.000.000 – 49.999.999         5%
Viac ako 50.000.000 Viac ako 25.000.000      0

Záručné podmienky
Výrobky sú dodávané v zmysle Obchodného zákonníka, na akosť sa vzťahuje ustanovenie §429 a nasl. (Pri predaji tovaru na IČO je záruka 12 mesiacov). Na spotrebný materiál (lampy, trubice,batérie, kontrólne perá...) sa záruka nevzťahuje.
V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME PREDLOŽIŤ DOKLAD O ZAKÚPENÍ TOVARU!!!
Firma je registrovaná v Recyklačnom fonde pod č. 0031558607 ako dovozca.

V prípade, že nebudú dodržané prevádzkové podmienky, inštalácia a základná údržba podľa návodu, a minimálne jedenkrát polročne nebude vykonaná profylaxia v servisnom stredisku, nebude možné uznať reklamáciu.

Celý reklamačný poriadok si môžete stiahnuť TU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia